Tipărire
images/poze_articole/Surtec2.jpg

SurTec dezvoltă, produce și furnizează substanțe chimice pentru fnisări de suprafațe. Cu trei domenii de aplicare ale acesteia – curățarea industrială a pieselor, pre-tratamente aplicate metalelor și galvanizări, SurTec oferă un portofoliu foarte cuprinzător în acest sector.


SurTec furnizează aproape toate segmentele care se ocupă cu tratamentele suprafețelor metalice, incluzând aici industria automobilelor, industria aerospațială, industria construcțiilor/ arhitecturii, industria bunurilor de uz casnic, a electronicelor, a energiilor regenerabile precum și industriile de inginerie mecanică.
Grupul SurTec, cu sediul în Bensheim, Germania, are fliale în 20 de țări care deservesc clienți din peste 50 de țări. În plus, colaborează cu 14 parteneri care reprezintă compania pe alte piețe. Cu aproximativ 400 de angajați, SurTec atinge vânzări anuale de peste 60 de milioane de euro.
Pentru a garanta o calitate ridicată constantă, independent de locul de fabricație, toate facilitățile de producție din întreaga lume funcționează în conformitate cu standardele de calitate recunoscute la nivel internațional. Controalele de calitate sunt efectuate în fecare etapă a procesului de producție, începând cu verifcarea materiilor prime și continuând cu verifcarea produselor fnite, transportul și – ca ultimă etapă - livrarea.
Toate facilitățile de producție au un sistem de management integrat ISO 9001 și ISO 14001 (management de mediu).
SurTec este o divizie a Freudenberg Chemical Specialități SE & Co KG, Munchen, Germania, care este o flială deținută integral de Freudenberg SE cu sediul în Weinheim, Germania. Freudenberg este o afacere de familie care funcționează la nivel global – find fondata de către Carl Johann Freudenberg acum peste 160 de ani.
Secretul succesului său constă în creativitate, diversitate, talent pentru inovare și abordare responsabilă. Freudenberg și toate cele 16 divizii de afaceri se bazează pe parteneriate cu clienții în 57 de țări, orientare pe termen lung, solidaritate fnanciară și expertiza și experiența de 37.000 de angajați. Curățarea industrială a pieselor este unul dintre cele trei domenii principale de expertiză la SurTec. Efortul pentru o curățare optimă poate duce la avantaje semnifcative în întregul lanț al procesului de producție. Alegerea celui mai bun agent de curățare permite realizarea unor structuri de o mai bună calitate. Procesele de curățare joacă, de asemenea, un rol tot mai important în îmbunătățirea efcienței prin maximizarea fabilității proceselor, asigurând rate de montare-demontare mici și optimizarea costurilor.
Agenții de curățare reciclabili multi-component reprezintă cel mai efcient mod de a asigura curățenia optimă a componentelor și respectarea cerințelor minime de contaminare reziduală, aceștia putând f adaptați în mod sistematic la cerințele specifce. Grație sistemelor modulare multi-component este, de asemenea, posibilă monitorizarea analitică a procesului de curățare - cu minim de efort precum și controlul - în scopul garantării calitatății consistente de curățare.
Pre-tratarea metalelor. Proflul de specifcații pentru pre-tratare a suferit modifcări semnifcative în ultimii ani. Fiabilitatea procesului, factorii de cost și, în special, standardele de calitate universale devin tot mai importante. În prezent, aceștia sunt cei mai importanți factori care permit companiilor care realizează acoperiri de suprafețe să se diferențieze și să modeleze proflul lor față de concurență - în domeniul lor special de aplicare.
Prin urmare SurTec se concentrează consecvent în principal asupra proceselor de nouă-generație în dezvoltarea și comercializarea specialităților sale chimice pentru pre-tratare. Cele mai multe dintre aceste procese inovatoare sunt caracterizate prin ușurinta de utilizare, robustețea industrială, posibilitatea de control precis a proceselor și, în primul rând, a costurilor reduse la minimum, în condițiile respectării cu strictețe a normelelor de calitate.

Acoperiri funcționale. Inovarea este adesea descrisă ca reprezentând „atingerea de noi obiective prin noi mijloace.” Pentru SurTec inovație înseamnă, de asemenea, re-evaluarea proceselor existente și realizarea îmbunătățirilor dedicate pentru aplicații de vârf. Cu această abordare, SurTec a reușit modernizarea proceselor tradiționale - cum ar f galvanizarea cu zinc sau cu zinc-aliaj - în aplicații extrem de inovatoare, cu parametri de proces doar ușor modifIcați.
Acoperiri decorative. Suprafețele estetice și decorative dau un aspect de înaltă calitate pentru multe dintre obiectele de zi cu zi - suprafețele acestora trebuind să fe frumoase și elegante. Acest lucru este valabil pentru o mare varietate de obiecte, cum ar f mânerele de uși, capacele rezervoarelor de combustibil, robinetele, radiatoarele și mobilierul de birou. Acestea sunt doar câteva exemple de elemente decorative, care s-ar putea, uneori, să acționeze ca o semnătură „de brand” pentru un anumit producător.
Pentru a satisface standardele de calitate extrem de bună pentru suprafețele decorative, în cazul în care chiar și cea mai mică cantitate de contaminare generează defecte, SurTec oferă procesele optim integrate. Aceste procese sunt prietenoase și optimizate în ceea ce privește costurile totale de proces ecologic.

SurTec România S.R.L.
500332 Brașov, România
Str. Traian nr. 63
Tel.: +40 268 314971
Fax: +40 268 314863