Pe 26 octombrie K 2016, Düsseldorf şi-a închis porţile.

Cei care nu au vizitat cunoscutul târg organizat din 3 în 3 ani găsesc în continuare o parte din noutăţile pre¬zentate de ENGEL, unul din cei mai importanţi producători de utilaje (maşini de injectat, roboţi şi sisteme de automatizare) pentru prelucrarea ma¬te¬rialelor plastice şi cauciucului.

Numărul mare de exponate captivante a dovedit scopul de a se plasa printre deschizătorii de dru¬muri în evo¬luţia tehnologiilor. ENGEL cu sediul central în Schwertberg, Austria a prezentat aplicaţii - exemple pentru să stimuleze creativitatea prelucătorilor şi în acelaşi timp să-i asigure competitivitate prin productivi¬tate şi stabili¬tate a cali¬tăţii.

Pentru domeniul Autovehicule una din aplicaţiile prezentate de ENGEL a fost un capitonaj de portieră cu folosirea pro¬cedeului DecoJect®. Piesa de mari dimenisuni se va realiza complet automatizat pe o maşină ENGEL duo 5160/1000 într-o celulă de fabricaţie easiCell care integrează roboţii şi echipa-mentele pentru procesele dinain¬te şi după injectare: derularea foliei, decuparea, finisarea cu laser. Folia decorativă permite realizarea piesei de bază dintr-un material obişnuit, nepretenţios. Cu ajutorul tehnologiei MuCell (mi¬cro¬spu¬mare) a Trexel, S.U.A. costurile pentru material şi energie se reduc şi mai mult, deşi piesele sunt foarte sta¬bile ca formă şi dimen¬siuni.

Aplicaţia este rezultatul unei strânse colaborări interdisciplinare a multor parteneri: ENGEL, Austria; Benecke-Kaliko, Germania; Georg Kaufmann Formenbau, Elveţia; Galvanoform, Germania; HRSflow, Italia; ICO System, Germania şi Borealis, Austria. O contribuţie importantă o aduce easiCell produsă de Engel, Hagen din Germania, care integrează comenzile pentru toate echipamentele – fie în unita¬tea de comandă CC300 a maşinii de injectat, fie într-o unitate de comandă proprie.

Pentru domeniul Teletronics ENGEL a prezentat o aplicaţie posibilă datorită unui parteneriat cu Bond-Laminates, Germania (din grupul LANXESS, Germania şi LEONHARD KURZ, Germania. Piesa de demon¬straţie este o carcasă extrem de robustă cu grosime de numai 0,6 mm realizată cu trei the-nologii ENGEL: organomelt, vario¬melt şi IMD (In-Mould-Decoration), pe o maşină de injectat ENGEL insert 500V/130 single cu robot ENGEL easix. Încălzirea semifabricatelor din material ranforsat cu fi-bre se reali¬zează folosind cuptor cu infraroşu realizat de ENGEL.
Aplicaţia poate fi interesantă şi pentru domeniul Autovehicule.

O aplicaţie cu polimerizare in-situ a fost una din demonstraţiile pentru domeniul Tehnică generală. ENGEL îm¬preună cu Schöfer, Austria şi alţi parteneri aduc la K 2016 o celulă de fabricaţie – aflată în fază apro¬piată de producţia în serie – pentru realizarea pieselor din termoplastic şi fibre textile. Demonstraţia a avut loc pe o ma¬şină EN¬GEL v-duo 1560/700 pe care se fabrică lopeţi. Celula cuprinde un agregat pentru reacţie, care per¬mite topirea monome¬rului exact la momentul potrivit. În matriţă materialul textil uscat este adus la formă şi inflitrat cu matricea reactivă (ε-caprolactam) topită şi doza¬tă în agregatul de reacţie. Prin polimerizare in-situ rezultă semifabri¬catul din poliamidă 6 pe suport textil. În faza următoare semifabricatul este suprainjectat cu contur şi nervuri din PA 6 ranforsat cu fi¬bră de sticlă. Manipularea este sarcina unui robot ENGEL viper 40. Procedeul interesant are perspective şi în alte domenii de aplicaţii.

În vastul domeniu Technică generală au fost prezentate şi alte demonstraţii.
Piesa bi-component din polibutilen teraftalat (PBT) şi cauciuc siliconic lichid (LSR) pe o ENGEL victory 200H/200L/160 dotată cu robot ENGEL viper 40 integrat. Partenerii Engel sunt Elmet, Austria – matriţa şi pompele de dozare LSR şi Wacker Silicones, Germania – materialul LSR.

Cei interesaţi de domeniul Medical au putut fi martori la injectarea unei periuţe interdentale cu 500 peri pe o maşină ENGEL e-motion 170/100 T. Produsul este realizat prin injectare mono-component. Această apli¬ca¬ţie impune pretenţii ridicate nu numai maşinii, ci şi matriţei şi materialului. Materialul este format din trei componente, iar lungimea fibrelor de sticlă este dimensionată să asigure stabilitate mânerului şi axului cen¬tral, însă să nu pătrundă în canalele minuscule pentru peri.
Matriţa cu opt cavităţi este realizată de Hack Formenbau, Germania, iar pentru automatizare semnează de Hekuma, Germania.

Pentru a injecta o greutate de 1,93 g în 8 cavităţi, fiecare piesă cu până la 500 canale filigran sunt folosite pro¬gra¬me speciale din familia ‚inject 4.0’ – iQ weight control şi iQ clamp control împreună cu sistemul e-flomo.

Pentru domeniul Ambalaje ENGEL a prezentat o aplicaţie de injectare-suflare în matriţă cu 8 cavităţi. Procedeul injectare-suflare pe aceeaşi maşină nu este nou, însă în prezent matriţele în sistem cub permit până la 96 ca¬vităţi. Pe o maşină ENGEL e-motion 740/220 T WP cu matriţă Foboha, Germania pentru partenerul Alpla Werke Alwin Lehner, Austria se realizează direct recipiente mici din polipropi-lenă. Preforma injectată în primul pas este suflată la dimensiunea finală în pasul al doilea, care are loc concomitent cu primul pas al şar¬jei următoare. Robotul ENGEL easix în şase axe execută toate manevrele necesare pentru a asigura durată minimă a ciclului. Suflarea preformei este realizată cu echipament Bauer Compresseurs, Franţa, iar reglarea presiunii de gaz e asigurată prin unitatea de comandă a maşinii de injectat – CC300. Stabilitatea procesului şi precizia sunt posibile datorită opţiunilor iQ weight control, iQ clamp control şi e-flomo.

Altă noutate este decorarea prin tehnologie In Mould Labeling (IML) a recipientelor de pulverizare (‚spray’).
Pe o maşină ENGEL e-speed 500/90, cu automatizare Beck Automation, Elveţia sunt fabricate reci-piente folosind o matriţă Otto Hofstetter, Elveţia şi etichete Verstraete In Mould Labels, Belgia.

La această maşină exista şi un acumulator de energie cinetică – energia de frânare la mişcarea plata-nului este acumulată de un volant, care o poate ceda atunci când este necesar, de ex. pentru o nouă accelerare a platanului. Cu acest modul maşina e-speed poate lucra cu consum de energie destul de constant şi evită vârfuri de energie absorbită.

La K 2016 ENGEL a anunţat introducerea unei noi generaţii de unităţile de injectat la maşinile cu uni¬tăţi acţionate hidraulic. Această restructurare asigură un proces de injectare mai precis datorită optimi¬zării presiunii şi vitezei de injectare, ca şi a capacităţii de plastifiere. Noile unităţi de injectat împreună cu op¬ţiunea iQ wight control pot asigura stabilitate ridicată a procesului chiar şi atunci când condiţiile am-biante şi proprietăţile materialului sunt instabile.

Pentru mai multe detalii puteţi consulta https://www.engel-k-online.com/en/exhibits.html,
iar pentru informaţii filiala din România vă stă la dispoziţie prin Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..